Nokia 6210 Navigator - Ventemodus

background image

Ventemodus

Når enheten er slått på og er registrert i et nettverk, er enheten i ventemodus og
klar til bruk.

Når du skal velge visningen for ventemodus, velger du >

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Generell

>

Tilpasning

>

Ventemodus

>

Ventemodustema

.

Hold enheten borte fra magneter eller magnetiske felt da de kan føre til at enkelte
programmer, plutselig aktiveres.