Nokia 6210 Navigator - Frakoblet-profil

background image

Frakoblet-profil

Hvis du vil aktivere Frakoblet-profilen raskt, trykker du kort på av/på-tasten i
ventemodus og velger

Frakoblet

. Hvis du vil gå ut av Frakoblet-profilen, trykker du

kort på av/på-tasten og velger en annen profil.

Når Frakoblet-profilen er aktiv, blir alle forbindelsene til mobilnettverket
frakoblet. Du kan imidlertid bruke enheten uten SIM-kort og lytte til radioen eller
musikk ved hjelp av musikkavspilleren. Husk å slå av enheten når bruk av trådløs
telefon er forbudt.

Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler eller bruke andre
funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å
ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe,
må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster
du inn låsekoden.

background image

15

E n h e t e n