Nokia 6210 Navigator - Snarveier i ventemodus

background image

Snarveier i ventemodus

Hvis du vil åpne en liste over nylig oppringte numre, trykker du ringetasten.

Hvis du vil ringe til talepostkassen, trykker du på og holder nede l-tasten.

Hvis du vil bruke talekommandoene eller taleoppringing, trykker du og holder
nede høyre valgtast.

Hvis du vil lytte til nye meldinger, trykker du og holder nede venstre valgtast til

Meld.oppleser

starter.

Hvis du vil endre profilen, trykker du raskt på av/på-tasten og velger en profil.

Hvis du raskt vil bytte til profilen Lydløs fra en annen profil, trykker du og holder
ned # i ventemodus.

Hvis du vil starte en tilkobling til Internett, trykker du og holder nede 0.

Avhengig av temaet for ventemodus som er valgt, kan du velge programmer eller
hendelser som du kan legge til i en snarveiliste i ventemodus eller for blatastene.
Når du skal legge til programmer eller hendelser, velger du >

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Generell

>

Tilpasning

>

Ventemodus

>

Snarveier

.