Nokia 6210 Navigator - Volumkontroll

background image

Volumkontroll

Hvis du vil justere volumet for hodetelefonen eller høyttaleren under en samtale
eller når du lytter til en lydfil, trykker du volumtastene. Hvis du vil aktivere eller
deaktivere høyttaleren under en samtale, velger du

Høyttaler

eller

Håndsett

.

Advarsel: Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan
være ekstremt høyt.