Nokia 6210 Navigator - 3. Ringefunksjoner

background image

3. Ringefunksjoner

Trykk volumtastene for å justere volumet under en samtale.