Nokia 6210 Navigator - Anrop

background image

Anrop

Velg

>

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Telefon

>

Anrop

og deretter blant følgende:

Send anrops-ID

(nettverkstjeneste) – for å vise eller skjule telefonnummeret for

personen som du anroper

Samtale venter

(nettverkstjeneste) – Se “Samtale venter” på side 22.

Avvis anrop med melding

og

Meldingstekst

– Se “Svare på eller avvise et anrop” på

side 22.

Egen video i mot. anrop

– for å angi om du skal kunne sende ditt eget videobilde

når du mottar et videoanrop

Bilde i videoanrop

– for å velge et stillbilde som skal vises når du avviser et

videoanrop

Gjenta automatisk

– for å angi at enheten skal foreta maksimalt 10 forsøk på å

utføre anropet etter et mislykket anropsforsøk

Vis samtalevarighet

og

Sammendrag

– for å angi at enheten skal vise samtale-

varigheten under en samtale og den omtrentlige varigheten av det siste anropet

Hurtigvalg

– Se “Hurtigvalg” på side 21.

Valgfri svartast

— for å svare på et innkommende anrop ved raskt å trykke en

hvilken som helst tast, med unntak av høyre valgtast, volumtastene og
avslutningstasten.

Linje i bruk

(nettverkstjeneste) – for å velge telefonlinjene for å foreta anrop og

sende korte meldinger. Dette vises bare hvis SIM-kortet støtter to telefonlinjer.

Linjebytte

(nettverkstjeneste) – for å aktivere eller deaktivere linjevalget