Nokia 6210 Navigator - Anropssperring

background image

Anropssperring

1. Velg

>

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Telefon

>

Anropssperring

(nettverks-

tjeneste) for å begrense utgående og innkommende anrop for enheten.

2. Bla til ønsket sperrevalg, og velg

Valg

>

Aktiver

. Hvis du vil endre

innstillingene, trenger du sperrepassordet fra tjenesteleverandøren.

Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Når samtaler er sperret, kan det være mulig å ringe enkelte offisielle nødnumre.