Nokia 6210 Navigator - Nettverk

background image

Nettverk

Velg

>

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Telefon

>

Nettverk

og deretter blant

følgende:

Nettverksmodus

– for å velge hvilket nettverk som skal brukes (dette vises bare

hvis det støttes av tjenesteleverandøren). Hvis du velger

Dobbeltmodus

, bruker

enheten GSM- eller UMTS-nettverk automatisk.

Valg av operatør

— hvis du vil angi at enheten skal søke etter og velge ett av de

tilgjengelige nettverkene automatisk, velger du

Automatisk

. Hvis du vil velge et

ønsket nettverk manuelt fra en liste over nettverk, velger du

Manuelt

. Det valgte

nettverket må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket.

Vis celleinfo

(nettverkstjeneste) – hvis du vil at enheten skal vise når den brukes i

et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (Microcellular Network),
og aktivere celleinfomottak