Nokia 6210 Navigator - Viderekobling

background image

Viderekobling

1. Velg

>

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Telefon

>

Viderekobling

(nettverkstjeneste).

2. Velg hvilke anrop du vil viderekoble, for eksempel

Taleanrop

.

3. Velg ønsket alternativ. Du kan for eksempel velge

Hvis opptatt

hvis du vil

viderekoble taleanrop når nummeret ditt er opptatt eller når du avviser et
innkommende anrop.

4. Velg

Valg

>

Aktiver

og telefonnummeret som du vil viderekoble anropene til.

Flere viderekoblingsvalg kan være aktive samtidig.

Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

background image

25

R i n g e f u n k s j o n e r