Nokia 6210 Navigator - Foreta et taleanrop

background image

Foreta et taleanrop

1. I ventemodus taster du inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret.

Trykk slettetasten for å fjerne et nummer.

For utenlandssamtaler trykker du på * to ganger for å få utenlandsprefikset
(+-tegnet erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler), og deretter taster
du inn landskoden, retningsnummeret (utelat den første nullen hvis det er
nødvendig) og telefonnummeret.

2. Trykk ringetasten for å ringe nummeret.

background image

21

R i n g e f u n k s j o n e r

3. Trykk avslutningstasten for å avslutte anropet eller avbryte anropsforsøket.

Du kan velge om aktive samtaler skal avsluttes når du lukker dekselet, ved å
velge

>

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Generell

>

Dekselhåndter.

>

Lukke

dekselet

>

Valg

>

Endre

>

Avslutt aktiv samtale

eller

Fortsett aktiv samtale

.

Hvis du vil ringe fra Kontakter, velger du >

Kontakter

. Bla til ønsket navn, eller

tast inn de første bokstavene i navnet, og bla deretter til ønsket navn. Trykk
ringetasten for å ringe nummeret.

Hvis du vil ringe et nummer du nylig har ringt, fra ventemodus, trykker du på
ringetasten.