Nokia 6210 Navigator - Foreta en konferansesamtale

background image

Foreta en konferansesamtale

Enheten støtter konferansesamtaler (nettverkstjeneste) mellom maksimalt seks
deltakere, inkludert deg selv.

1. Ring til den første deltakeren.

2. Hvis du vil ringe til en annen deltaker, velger du

Valg

>

Nytt anrop

.

3. Hvis du vil opprette konferansesamtalen når det nye anropet er besvart, velger

du

Valg

>

Konferanse

.

Hvis du vil ta med en annen person i konferansesamtalen, gjentar du trinn 2 og
velger

Valg

>

Konferanse

>

Legg til i konf.

.

4. Hvis du vil avslutte konferansesamtalen, trykker du avslutningstasten.