Nokia 6210 Navigator - Hurtigvalg

background image

Hurtigvalg

Hurtigvalg er en rask metode for å ringe til numre du bruker ofte, fra ventemodus.
Du må tilordne et telefonnummer til hurtigvalgtastene 2 til 9 (1-tasten er
reservert for talepostkassen), og stille inn

Hurtigvalg

til

.

Når du skal tilordne et telefonnummer til en hurtigvalgtast, velger du >

Innstillinger

>

Hurtigvalg

. Bla til et tasteikon, velg

Angi

og kontakten. Hvis du vil

endre nummeret, velger du

Valg

>

Endre

.

Når du skal aktivere hurtigvalget, velger du >

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Telefon

>

Anrop

>

Hurtigvalg

>

.

Når du skal ringe opp et hurtigvalgnummer, trykker og holder du hurtigvalgtasten
til anropet begynner.