Nokia 6210 Navigator - Foreta en taleoppringing

background image

Foreta en taleoppringing

Talesignaler er følsomme for bakgrunnsstøy. Bruk talesignaler i et rolig miljø.

Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke talesignaler i støyende
omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i
alle situasjoner.

background image

22

R i n g e f u n k s j o n e r

1. I ventemodus trykker du og holder nede høyrevalgtast.

Hvis du bruker en kompatibel hodetelefon med hodetelefontasten, trykker
du og holder nede hodetelefontasten.

2. Når

Snakk nå

vises, sier du talekommandoen tydelig. Enheten spiller av

talekommandoen som samsvarer mest. Etter 1,5 sekunder ringer enheten
nummeret. Hvis resultatet ikke er riktig, velger du en annen oppføring før
du ringer.