Nokia 6210 Navigator - Logg

background image

Logg

Du kan vise ubesvarte, mottatte eller utgående anrop, tekstmeldinger,
pakkedatatilkoblinger og faks- og dataanrop som er registrert av enheten,
ved å velge

>

Logg

.

I ventemodus kan du bruke ringetasten som en snarvei til

Oppringte numre

i

Anropslogg

(nettverkstjeneste).

Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjeneste-
leverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner,
faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Merk: Enkelte tidtakere, inkludert totaltid, kan bli nullstilt under service eller ved
programvareoppgraderinger.