Nokia 6210 Navigator - Svare på eller avvise et anrop

background image

Svare på eller avvise et anrop

Hvis du vil svare på et anrop, trykker du ringetasten.

Hvis du vil dempe ringetonen, velger du

Lyd av

.

Hvis du vil avvise anropet, trykker du avslutningstasten eller velger

Valg

>

Avvis

.

Hvis du har aktivert

Viderekobling

>

Hvis opptatt

, vil dette også viderekoble

anropet du avviser.

Hvis du vil sende en tekstmelding som svar til ringeren i stedet for å besvare
anropet, velger du

Valg

>

Send melding

. Hvis du vil aktivere tekstmeldingssvaret

og redigere meldingen, velger du >

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Telefon

>

Anrop

>

Avvis anrop med melding

og

Meldingstekst

.

Du kan angi om du vil svare på anrop automatisk når du åpner dekselet ved å velge

>

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Generell

>

Dekselhåndter.

>

Åpne dekselet

>

Endre

>

Svar på innk. anrop

eller

Anrop besvares ikke

.