Nokia 6210 Navigator - Samtale venter

background image

Samtale venter

Under et anrop trykker du ringetasten for å besvare det ventende anropet. Den
første samtalen settes på venting. Hvis du vil skifte mellom de to samtalene,

background image

23

R i n g e f u n k s j o n e r

velger du

Bytt

. Hvis du vil avslutte den aktive samtalen, trykker

du avslutningstasten.

Hvis du vil aktivere funksjonen Samtale venter (nettverkstjeneste), velger du >

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Telefon

>

Anrop

>

Samtale venter

>

Aktiver

.