Nokia 6210 Navigator - Besvare et videoanrop

background image

Besvare et videoanrop

Når du mottar et videoanrop, vises

.

Når du skal besvare videoanropet, trykker du ringetasten.

Tillate sending av

videobilde til den som ringer?

vises. Hvis du velger

Ja

, vises bildet som fanges inn

av kameraet på enheten, for samtalepartneren. Hvis ikke blir ikke videosending
aktivert.

Hvis du har avslått videosending under et videoanrop, belastes likevel anropet som
et videoanrop. Spør tjenesteleverandøren om priser.

Trykk avslutningstasten for å avslutte videoanropet.

background image

24

R i n g e f u n k s j o n e r