Nokia 6210 Navigator - Dele direkte video eller videoklipp

background image

Dele direkte video eller videoklipp

1. Hvis du vil dele direkte video som du spiller inn med enhetskameraet, velger du

Valg

>

Del video

>

Direkte video

under et taleanrop. Hvis du vil dele et lagret

videoklipp, velger du

Videoklipp

og klippet som du vil dele.

2. Enheten sender invitasjonen til SIP-adressen som du lagret i Kontakter.

Hvis det er nødvendig, velger du SIP-adressen til mottakeren for å sende
invitasjonen eller skriver inn en SIP-adresse og velger

OK

.

3. Deling begynner automatisk når mottakeren godtar invitasjonen og

høyttaleren er aktiv. Bruk verktøylinjeknappene for å styre videodelingen.

4. Hvis du vil avslutte delingsøkten, velger du

Stopp

. Trykk avslutningstasten for

å avslutte taleanropet.