Nokia 6210 Navigator - Godta en invitasjon

background image

Godta en invitasjon

Enheten ringer når du mottar en invitasjon. Invitasjon viser navnet og
SIP-adressen for avsenderen. Velg

Ja

for å begynne delingsøkten. Hvis du

vil avvise invitasjonen og gå tilbake til taleanropet, velger du

Nei

.

background image

27

S k r i v e i n n t e k s t