Nokia 6210 Navigator - Krav til videodeling

background image

Krav til videodeling

Videodeling krever en 3G UMTS-tilkobling (Universal Mobile Telecommunications
System). Hvis du vil ha informasjon om nettverkstilgjengelighet og avgifter
knyttet til dette programmet, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil bruke videodeling, må du gjøre følgende:

• Kontrollere at enheten er konfigurert for person-til-person-tilkoblinger.

• Sørge for at både avsender og mottaker er registrert i UMTS-nettverket.

• Sørge for at du har en aktiv UMTS-tilkobling og har UMTS-nettverksdekning.

Hvis du beveger deg fra et UMTS-nettverk under delingsøkten, blir
delingsøkten avbrutt mens taleanropet fortsetter.

background image

26

R i n g e f u n k s j o n e r