Nokia 6210 Navigator - Videodelingsinnstillinger

background image

Videodelingsinnstillinger

En person-til-person-tilkobling er også kjent som en SIP-tilkobling (Session
Initiation Protocol). Før du kan bruke videodeling spør du tjenesteleverandøren om
informasjon om den konfigurerte SIP-profilen som skal brukes med enheten.

Velg

>

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Tilkobling

>

Videodeling

og deretter blant

følgende:

Videodeling

– for å velge om videodeling skal aktiveres

SIP-profil

– for å velge en SIP-profil

Videolagring

– for å velge om de direkte videoene skal lagres automatisk

Foretr. lagringsminne

– for å velge om du vil lagre videoene på enhetsminnet eller

på et minnekort

Tone for mulig deling

– for å angi en lyd fra en varseltone når videodeling er

tilgjengelig under et anrop

Hvis du kjenner en mottakers SIP-adresse, kan du lagre den i Kontakter. Velg >

Kontakter

, kontakten og

Valg

>

Rediger

>

Valg

>

Legg til detalj

>

SIP

eller

Del

video

. Skriv inn SIP-adressen (brukernavn@domenenavn). Du kan bruke en

IP-adresse i stedet for et domenenavn.