Nokia 6210 Navigator - Kopiere og slette tekst

background image

Kopiere og slette tekst

1. Hvis du vil merke bokstaver og ord, trykker du og holder nede # samtidig som

du blar mot venstre eller høyre. Hvis du vil merke linjer med tekst, trykker du og
holder nede # samtidig som du blar opp eller ned.

2. Hvis du vil kopiere tekst, trykker du og holder nede # samtidig som du velger

Kopier

.

Hvis du vil slette den valgte teksten, trykker du slettetasten.

3. Hvis du vil sette inn teksten, blar du til innsettingspunktet, trykker og holder

nede #, og velger samtidig

Lim inn

.