Nokia 6210 Navigator - 5. Meldinger

background image

5. Meldinger

Før du kan motta eller sende meldinger eller e-post, må du ha de nødvendige
innstillingene og tilgangspunktene definert. Kontakt tjenesteleverandøren for
å få innstillingene.

background image

29

M e l d i n g e r