Nokia 6210 Navigator - CBS

background image

CBS

Spør tjenesteleverandøren om CBS (nettverkstjeneste) er tilgjengelig og hvilke
tilgjengelige emner og tilhørende emnenumre som finnes.

Velg

>

Meldinger

>

Valg

>

CBS

. Hvis du vil aktivere tjenesten, velger du

Valg

>

Innstillinger

>

Mottak

>

.