Nokia 6210 Navigator - IMAP4- og POP3-postkasser

background image

IMAP4- og POP3-postkasser

Velg

>

Meldinger

og postkassen.

Koble til postkasse?

vises. Når du skal koble

til postkassen (nettverkstjeneste), velger du

Ja

. Hvis du vil vise tidligere hentede

e-postmeldinger frakoblet, velger du

Nei

.

Hvis du vil koble til postkassen senere, velger du

Valg

>

Koble til

. Når du er i

tilkoblet modus, velger du

Valg

>

Koble fra

for å avslutte datatilkoblingen til

den eksterne postkassen.