Nokia 6210 Navigator - Hente og lese epostmeldinger

background image

Hente og lese e-postmeldinger

1. Velg

Valg

>

Hent e-post

og om du vil hente nye, valgte eller alle meldinger.

2. Hvis du vil åpne en e-postmelding, velger du den.

Hvis du vil vise e-postvedlegg, angitt med , velger du

Valg

>

Vedlegg

. Du kan

åpne, lagre eller sende vedlegg i støttede formater.