Nokia 6210 Navigator - Slette epostmeldinger

background image

Slette e-postmeldinger

For å slette en e-postmelding fra telefonen og beholde den i den eksterne
postkassen, velger du

Valg

>

Slett

>

Bare telefon

. Hvis du vil slette en

e-postmelding fra både enheten og den eksterne postkassen, velger du

Valg

>

Slett

>

Telefon og server

.

background image

31

M e l d i n g e r

Hvis du vil avbryte sletting av en e-postmelding fra både enheten og serveren, blar
du til e-postmeldingen som er merket for sletting ved neste tilkobling, og velger

Valg

>

Gjenopprett

.