Nokia 6210 Navigator - Synkronisere postbokser

background image

Synkronisere postbokser

Velg

>

Meldinger

og synkroniseringspostkassen.

Når du skal synkronisere enheten med den eksterne postkassen, velger du

Valg

>

Synkronisering

>

Start

.

Når du skal vise mottatte meldinger, velger du

Innboks

og meldingen.