Nokia 6210 Navigator - Aktivere Mail for Exchange

background image

Aktivere Mail for Exchange

1. Når du skal installere og starte Mail for Exchange på mobilenheten, velger du

>

Innstillinger

>

Innst.veiviser

.

2. Opprette en synkroniseringsprofil som styrer hva som skal synkroniseres, og

når synkroniseringen skal utføres.

3. Synkronisere for å få e-post-, kalender, kontakt- og oppgaveoppføringer på

mobilenheten fra kontoen på Exchange-serveren.

4. Begynne å bruke e-post, kalender, kontakter og oppgaver på mobilenheten.

Merk: Mail for Exchange-ikoner vises i Internett-mappen når du har
konfigurert Mail for Exchange-kontoen med innstillingsveiviseren.

Merk: En Mail for Exchange-mappe vises i meldingsmappen på enheten
når du har konfigurert Mail for Exchange-kontoen.

Hvis du vil ha mer informasjon om Mail for Exchange, kan du se
www.businesssoftware.nokia.com.