Nokia 6210 Navigator - Synkronisering

background image

Synkronisering

Ved synkronisering oppdateres innholdet i e-posten, kalenderen, kontaktene og
oppgavene på mobilenheten med innholdet på Microsoft Exchange-kontoen. Du
kan tilpasse måten synkroniseringen utføres på, ved å konfigurere en profil der du
kan gjøre følgende:

• Velge innholdet som skal synkroniseres – e-post, kalender, kontakter, oppgaver

eller en kombinasjon av alle fire.

• Angi en tidsplan som Mail for Exchange automatisk skal synkroniseres etter.

(Du kan også når som helst synkronisere manuelt.)

background image

32

M e l d i n g e r

• Løse innholdskonflikter under synkronisering ved å angi om det er innholdet på

kontoen på Microsoft® Exchange-serveren eller på mobilenheten som skal ha
forrang når det oppstår en konflikt.

• Velge Secure Sockets Layer (SSL) for å øke sikkerheten mellom mobilenheten

og Exchange-serveren.

• Velge hvordan du vil bli varslet når du mottar e-post.