Nokia 6210 Navigator - Andre innstillinger

background image

Andre innstillinger

Når du skal definere om et angitt antall sendte meldinger skal lagres i
Sendt-mappen og om meldingene skal lagres i enhetsminnet eller på et
minnekort, velger du >

Meldinger

>

Valg

>

Innstillinger

>

Annet

.