Nokia 6210 Navigator - Epostinnstillinger

background image

E-postinnstillinger

Velg

>

Meldinger

>

Valg

>

Innstillinger

>

E-post

>

Postkasser

, postkassen og

blant følgende:

Tilkoblingsinnstillinger

– for å definere tilkoblingsinnstillingene, for eksempel

serverne og protokollen som brukes

background image

34

K o n t a k t e r

Brukerinnstillinger

– for å definere brukerinnstillinger, for eksempel når meldinger

skal sendes og om en signatur skal inkluderes

Innstillinger for henting

– for å definere innstillinger for henting, for eksempel

hvilke deler av meldingene som skal hentes, og hvor mange meldinger som
skal hentes

Automatisk henting

– for å definere innstillinger for henting av meldinger

automatisk ved angitte intervaller eller når et e-postvarsel mottas fra serveren