Nokia 6210 Navigator - Innstillinger for multimediemeldinger

background image

Innstillinger for multimediemeldinger

Når du skal definere innstillinger for multimediemeldinger, for eksempel hvilket
tilgangspunkt som skal brukes, og om multimediemeldinger skal hente
automatisk, velger du >

Meldinger

>

Valg

>

Innstillinger

>

Multimediemelding

.