Nokia 6210 Navigator - Meldingsoppleser

background image

Meldingsoppleser

Hvis du vil høre på en melding i innboksen eller en postkasse, blar du til meldingen
eller merker meldingen og velger

Valg

>

Lytt

.

Tips: Når du har mottatt en ny melding og vil lytte til den mottatte
meldingen i ventemodus, trykker du og holder venstre valgtast til

Meld.oppleser

starter.

background image

33

M e l d i n g e r

Hvis du vil velge standardspråk og stemmen som brukes ved opplesing av
meldinger, og justere stemmens egenskaper, for eksempel hastighet og volum,
velger du >

Innstillinger

>

Tale

.

Hvis du vil velge andre innstillinger for meldingsoppleseren, velger du

Tale

og blar

mot høyre til

Innstillinger

.