Nokia 6210 Navigator - Skrive og sende meldinger

background image

Skrive og sende meldinger

Enheten støtter sending av tekstmeldinger som er større enn tegnbegrensningen for
enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som en serie på to eller flere meldinger.
Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter eller
andre merker og tegn fra enkelte språk bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan
sendes i en enkeltmelding.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger.
Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer
størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet
til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

1. Velg

>

Meldinger

>

Ny melding

og meldingstypen. Hvis du vil lage en

tekstmelding eller en multimediemelding, velger du

Melding

. Meldingstypen

endres automatisk basert på innholdet.

2. I feltet

Til

skriver du inn telefonnumrene eller e-postadressene til mottakerne

eller trykker blatasten for å velge mottakere fra Kontakter. Bruk semikolon (;)
til å skille mellom mottakere.

3. Når du skal skrive inn et emne for en multimedie- eller e-postmelding, blar du

ned til feltet

Emne

. Hvis emnefeltet ikke er synlig for en multimediemelding,

velger du

Valg

>

Meldingshodefelter

, merker

Emne

og velger

OK

.

4. Bla ned til meldingsfeltet, og skriv meldingsinnholdet.

Når du skriver en tekstmelding, viser meldingslengdeindikatoren hvor mange
tegn du kan skrive inn i meldingen. 10 (2) betyr for eksempel at du fremdeles
kan legge til 10 tegn for at teksten skal sendes som to tekstmeldinger.

Hvis du vil sette inn et objekt, for eksempel et bilde, et videoklipp, et notat eller
et visittkort i en multimedie- eller e-postmelding, trykker du blatasten og
velger

Sett inn innhold

.

Hvis du vil spille inn et nytt lydklipp for en lydmelding, velger du

Spill inn

.

Hvis du vil bruke et tidligere innspilt lydklipp, velger du

Valg

>

Sett inn

lydklipp

>

Fra Galleri

.

5. Velg

Valg

>

Send

for å sende meldingen.