Nokia 6210 Navigator - Tjenestekommandoer

background image

Tjenestekommandoer

Hvis du vil angi og sende tjenestekommandoer (også kalt USSD-kommandoer), for
eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren,
velger du >

Meldinger

>

Valg

>

Tjenestekommandoer

. Velg

Valg

>

Send

for å

sende kommandoen.