Nokia 6210 Navigator - Tjenestemeldinger

background image

Tjenestemeldinger

Tjenestemeldinger (nettverkstjeneste) er varsler som kan inneholde
tekstmeldinger eller adressen til en lesertjeneste.

Når du skal definere om meldingstjenester skal aktiveres og om meldinger skal
lastes ned automatisk, velger du >

Meldinger

>

Valg

>

Innstillinger

>

Tjenestemelding

.