Nokia 6210 Navigator - Utboks

background image

Utboks

Utboksen er en midlertidig lagringsplass for meldinger som venter på å bli sendt.
Hvis du vil åpne utboksen, velger du >

Meldinger

>

Utboks

.

Hvis du vil prøve å sende en melding på nytt, blar du til meldingen og velger

Valg

>

Send

.

Hvis du vil utsette å sende en melding, blar du til meldingen og velger

Valg

>

Utsett sending

.