Nokia 6210 Navigator - Vise meldinger på SIM-kortet

background image

Vise meldinger på SIM-kortet

Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere dem til en mappe i enheten.
Velg

>

Meldinger

>

Valg

>

SIM-meldinger

, merk meldingene du vil kopiere,

og velg

Valg

>

Kopier

og mappen du vil kopiere meldingene til.