Nokia 6210 Navigator - Kontaktgrupper

background image

Kontaktgrupper

Hvis du vil opprette kontaktgrupper slik at du kan sende tekst- og e-postmeldinger
til flere mottakere samtidig, velger du >

Kontakter

. Bla mot høyre, og velg

Valg

>

Ny gruppe

. Skriv inn navnet på gruppen, og åpne gruppen. Velg

Valg

>

Legg til medlemmer

. Merk kontaktene du vil legge til i gruppen, og velg

OK

.