Nokia 6210 Navigator - Lagre og behandle kontaktinformasjon

background image

Lagre og behandle kontaktinformasjon

Hvis du vil lagre og behandle kontaktinformasjon, for eksempel navn,
telefonnumre og adresser, velger du >

Kontakter

.

Hvis du vil legge til en ny kontakt, velger du

Valg

>

Ny kontakt

. Fyll ut de feltene

du ønsker, og velg

Utført

.

Hvis du vil angi at enheten skal vise kontaktene i enhetsminnet og i SIM-kortet
i kontaktlisten, velger du

Valg

>

Innstillinger

>

Kontakter i visning

og merker

Telefonminne

og

SIM-minne

.

Hvis du vil kopiere navn og numre fra et SIM-kort til enheten eller omvendt, blar
du til kontakten (eller merker de ønskede kontaktene) og velger

Valg

>

Kopier

>

Telefonminne

eller

SIM-minne

.

Hvis du vil vise informasjon om minneforbruket for kontakter, velger du

Valg

>

Kontaktinfo

.

Hvis du vil vise listen over tillatte numre, velger du

Valg

>

SIM-numre

>

Tillatte

nr. for kont.

. Denne innstillingen vises bare hvis den støttes av SIM-kortet.

Når funksjonen tillatte numre er aktivert, kan det være mulig å ringe det offisielle
nødnummeret som er programmert i enheten.

Hvis du vil tilordne standardnumre og -adresser til en kontakt, velger du
kontakten og deretter

Valg

>

Standarder

. Bla til ønsket standardvalg, og

velg

Angi

.

background image

35

L o k a l i s e r i n g