Nokia 6210 Navigator - Assisted GPS

background image

Assisted GPS

A-GPS (assistert GPS) brukes for å innhente støttedata via en pakkedatatilkobling, som
brukes som støtte ved beregning av koordinatene for din plassering når enheten mottar
signaler fra satellitter.

Det kan hende at nettverksoperatøren belaster deg for denne tilkoblingen
i henhold til nettverksabonnementet. Kontakt tjenesteleverandøren for
informasjon om det riktige Internett-tilgangspunktet og avgifter som
gjelder for tjenesten.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere en lokaliseringsmetode, for eksempel A-GPS,
velger du >

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Generell

>

Lokalisering

>

Lokaliseringsmetoder

, lokaliseringsmetoden og

Aktiver

eller

Deaktiver

.

Enheten din er forhåndskonfigurert til å bruke Nokia A-GPS-tjenesten, hvis
ingen bestemte A-GPS-innstillinger fra tjenesteleverandøren er tilgjengelig.
Assistansedataene blir kun hentet fra Nokia A-GPS-tjenesteserveren når
det er nødvendig.

Når du skal bruke A-GPS, må du ha et Internett-tilgangspunkt for pakkedata
definert. Enheten din spør etter Internettilgangspunktet når du bruker A-GPS
første gang. Du finner informasjon om å angi tilgangspunktet under
“Lokaliseringsinnstillinger” på s. 36.