Nokia 6210 Navigator - Posisjon

background image

Posisjon

Hvis du vil lagre posisjonen som et landemerke, velger du >

Progr.

>

GPS-data

>

Posisjon

>

Valg

>

Lagre posisjon

.