Nokia 6210 Navigator - Ruteveiledning

background image

Ruteveiledning

Start ruteveiledningen utendørs. Velg >

Progr.

>

GPS-data

>

Navigering

.

Ruteveiledningen viser den enkleste veien og den korteste avstanden til målet,
målt i en rett linje. Eventuelle hindringer i ruten, for eksempel bygninger og
naturlige hindringer, ignoreres. Høydeforskjeller tas ikke med i vurderingen for
avstandsberegningen. Ruteveiledningen er aktiv bare når du er i bevegelse.

Når du skal angi reisemålet, velger du

Valg

>

Angi destinasjon

og et landemerke

som mål eller angir koordinatene for breddegrad og lengdegrad. Hvis du vil slette
målet, velger du

Stopp navigering

.

background image

44

G a l l e r i