Nokia 6210 Navigator - Trippteller

background image

Trippteller

Når du skal aktivere beregning av trippavstand, velger du >

Progr.

>

GPS-data

>

Trippavstand

>

Valg

>

Start

. Hvis du vil deaktivere den, velger du

Valg

>

Stopp

.

De beregnede verdiene blir liggende på displayet.

Velg

Nullstill

for å angi trippavstand og tid og gjennomsnittlige og maksimale

hastigheter til null og for å starte en ny beregning. Velg

Start på nytt

for å angi

distansemåleren og totaltiden til null.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten
kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.