Nokia 6210 Navigator - Kart

background image

Kart

Kartdekningen varierer etter land eller region. Det kan for eksempel være at kart
ikke er tilgjengelige på grunn av noen lands eller regioners juridiske begrensninger.
Så langt det tillates av gjeldene lover frasier Nokia seg alle garantier med hensyn til
kartenes tilgjengelighet, nøyaktighet, riktighet eller oppdatering.

background image

38

L o k a l i s e r i n g