Nokia 6210 Navigator - Aktivere navigeringslisens

background image

Aktivere navigeringslisens

Før du kan bruke navigeringsfunksjonen, må du aktivere den vedlagte
tidsbegrensede lisensen på Internett ved hjelp av et Internettilgangspunkt
(nettverkstjeneste). Det kan hende tjenesteleverandøren tar betalt for
tilkoblingen. Hvis du vil aktivere lisensen for både bil- og fotgjengernavigering,
velger du

Valg

>

Ekstra

>

Kjør & gå

og følger instruksjonene.

Når lisensen som følger med enheten, utløper, kan du kjøpe en ny
navigeringslisens ved å velge

Valg

>

Ekstra

>

Kjør & gå

eller

.

Hvis du vil vise lisensene dine, velger du

Valg

>

Ekstra

>

Mine lisenser

.