Nokia 6210 Navigator - Bla i kart

background image

Bla i kart

Hvis du vil starte

Kart

, trykker du navigatortasten.

Når du bruker Nokia Kart for første gang, må du kanskje velge et mobiltilgangs-
punkt for nedlasting av kartinformasjon for din nåværende posisjon. Hvis du
senere ønsker å endre standard tilgangspunkt, velger du

Valg

>

Verktøy

>

Innstillinger

>

Internett

>

Nettverksmål

.

Hvis du vil motta et varsel når enheten registrerer et nettverk utenfor
hjemmenettverket, velger du

Valg

>

Verktøy

>

Innstillinger

>

Internett

>

Roamingadvarsel

>

. Hvis du vil vite mer og få informasjon om kostnadene

ved samtrafikk, kontakter du nettverkstjenesteleverandøren.

Dataoverføringsindikatoren viser Internett-tilkoblingen som brukes og
datamengden som er overført siden programmet startet.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri
bruke kartene som er til bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Når du åpner Kart, vises plasseringen som ble lagret fra forrige økt eller
hovedstaden i det landet du er i. Du kan også laste ned kartet over stedet,
hvis du vil.

Når du skal opprette en GPS-tilkobling og zoome inn til din siste kjente plassering,
trykker du navigatortasten eller velger

Valg

>

Min pos.

.

En GPS-indikator (

) viser tilgjengeligheten og styrken til

satellittsignalet. Én stolpe angir én satellitt. Når enheten mottar nok data fra

background image

39

L o k a l i s e r i n g

satellitten til å opprette en GPS-tilkobling, blir stolpen grønn. Enheten må motta
signaler fra minst fire satellitter for å beregne koordinatene for din plassering.
Etter den første beregningen kan signaler fra tre satellitter være tilstrekkelig.

Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du * eller #. Når du skal bla i kartet, bruker du
blatasten. Et nytt kart blir lastet ned automatisk hvis du blar til et område som
ikke dekkes av de kartene som allerede er lastet ned. Se “Laste ned kart” på
side 40. Kartene er gratis, men nedlastingen kan innebære at store datamengder
overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon om
priser for dataoverføringer, ta kontakt med tjenesteleverandøren. Kartene lagres
automatisk i enhetsminnet eller på et kompatibelt minnekort (hvis et er satt inn).