Nokia 6210 Navigator - Finne plasseringer

background image

Finne plasseringer

Når du skal finne et sted i byen eller området som vises på kartet, skriver du inn den
fullstendige eller delvise adressen til stedet i søkefeltet og velger

Søk

. Når du skal

finne et sted i en annen by, skriver du inn byen og hele eller deler av adressen og
velger

Søk

. Hvis det er mulig, skriver du inn navnet på byen på lokalspråket eller på

background image

40

L o k a l i s e r i n g

engelsk. Hvis du er usikker på adressen, skriver du bare inn de første tre tegnene i
adressen. Hvis du vil finne en by i et annet land, skriver du inn hele navnet på landet
på engelsk, eller landets ISO-kode på tre tegn og byen. Hvis du for eksempel vil
finne London ved hjelp av landskoden, skriver du inn GBR London og velger

Søk

.

Når du skal finne en bestemt adresse, velger du

Valg

>

Søk

>

Adresser

.

Land/område *

og

By eller postnummer

er obligatorisk.

Når du skal bla gjennom eller søke etter steder og severdigheter i området, velger
du

Valg

>

Søk

>

Steder

og en kategori. Hvis du for eksempel vil finne et hotell,

velger du

Valg

>

Søk

>

Steder

>

Overnatting

. Hvis du vil finne et hotell ved å søke

på navnet, skriver du inn navnet og velger

Søk

, eller du kan bla gjennom alle

hotellene ved å velge en kategori eller

Søk etter alle

.

Når du skal finne en adresse som er lagret i Kontakter, velger du

Valg

>

Søk

>

Adresser

>

Valg

>

Velg fra Kontakter

.