Nokia 6210 Navigator - Kompass

background image

Kompass

Enheten din inneholder et magnetisk kompass.

Kompasset bør alltid kaliberes riktig. Elektromagnetiske felt, store
metallobjekter, andre eksterne forhold og åpning og lukking av dekselet kan
redusere nøyaktigheten til kompasset. Bruk aldri kompasset i enheten som
eneste kilde.

Hvis du vil aktivere kompasset og forsøke
å finne din nåværende posisjon, trykker du
navigatortasten. Hvis sirkelen rundt
kompasset er rød, er ikke kompasset
kalibrert. Når du skal kalibrere kompasset,
dreier du enheten rundt alle aksene med
håndleddet i en jevn bevegelse til sirkelen
er grønn. Når du dreier enheten, passer du
på at enhetsdisplayet peker mot bakken et
kort øyeblikk.

Hvis sirkelen er gul, er nøyaktigheten på kaliberingen lav, og du bør fortsette å
dreie enheten rundt. Når kompasset er aktivert og sirkelen rundt er grønn, snus
kartvisningen automatisk i samme retning som den øvre delen av enheten peker.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere kompasset, velger du

Valg

>

Verktøy

>

Slå på

kompass

eller

Slå av kompass

. Når kompasset ikke er i bruk, er sirkelen rundt

kompasset hvit og kartvisningen snus ikke automatisk.